Hund som följer med sin människa!

Hundar är flockdjur och det innebär för en vuxen individ att det är onaturligt att t.ex. inte få följa med ut när flocken går. Som hundägare får vi från att valpen är liten successivt lära den att kunna vara ensam hemma kortare stunder och få den att finna ro i att vara själv.

Anledningen till att hundar inte kan följa med oss alltid och överallt är flera. En vanlig anledning är risk och oro för allergier och ibland hundrädsla hos människor vi möter på allmänna platser som bibliotek, arbetsplatser, skolor, vårdinrättningar m.fl. platser där hundar mer sällan ses i vårt land.

Utomlands ser hundnärvaron helt annorlunda ut och man träffar hundar på de flesta platser människor rör sig, till exempel i Schweiz, Danmark, Holland, Spanien med fler europeiska länder – där är det nästan ovanligare att  hundar inte syns med sin människa, var helst hon är.

Dessutom ser hundar helst att flocken håller ihop, vilket för oss människor bidrar till ett positivt klimat när den är med oss.

Oxytocin – må bra hormonet – stimulerar bland annat till sociala interaktioner, avslappning, stabilisering av blodtryck, reducering av stress med flera kroppsliga och mentala fördelar – för oss båda. Så när människor och hundar umgås ökar nivåerna av oxytocin för både hund och människa. Hundar gör att vi rör på oss mer och ofta i naturmiljö, de tröstar och lugnar när vi känner oss oroliga/ stressade. Inte konstigt hunden benämns ”människans bästa vän”.

Äntligen börjar hundar få följa med på fler ställen i vårt svenska samhälle och samhället i stort börjar kunna se de goda vinsterna med hundar i vår närhet. För att detta skall kunna fortsätta måste alla hundägare kunna läsa av mötande människor så att vi inte utsätter någon för obehag med vår hund och eller att inte heller hunden finner obehag i olika miljöer och möten.

Hundrädsla syns inte alltid utanpå, så därför behöver vi göra vår hund så trygg och miljöträna den så att den t.ex. inte hälsar på/går fram till andra utan vi gett vårt okej. Då blir passager och möten med andra människor avspända och varken hund eller mötande behöver förnimma något annat än lugn. Denna roll faller på oss hundägare och kräver en klok och lång miljö- och socialiseringsperiod under unghundstiden som pågår en bit in i vuxenlivet.

På samma sätt kan hundar läras att få vara med på arbetsplatsen då vi vet från flertalet vetenskapliga studier att hundar har en förmåga att minska stress, de gör människor lyckligare, de förbättrar samarbetet mellan människor, de ökar tillfällen till social samvaro och är en väg in till trevliga samtal bland kollegorna. Var helst en hund är med på arbetet är det alltid en socialare, öppnare och gladare attityd från människorna där.

Dock gäller det att hunden inte bara ges en egen rofylld plats, friskt vatten, någon godsak/tuggben till fikat utan även att den får en rejäl bensträckare mitt på dagen – det ger en fräsch pigg medarbetare genom att matte husse får en tankepaus från arbetet och ny syresättning av blodet vid en sådan lunchpromenad och det blir ren vinning för arbetet/företaget.

På Dogman kan man ta med hunden till jobbet, det stärker hela företaget.

Efter en promenad är det skönt att vila…

Stäng meny