Hundar och ormbett

Sommar och härliga dagar ute i naturen. Då finns det chans att man ser orm. Är oturen framme kan både hund och ägare bli biten. Huggorm är den enda giftiga orm som finns i Sverige. Störst risk för ormbett föreligger varma dagar på vår och försommar, kring högt gräs, stenröse och liknande snårig natur. Huggormsgiftet ger snabbt svullnad på bettstället. Allvarliga komplikationer sker men syns dock senare, efter timmar, ibland dagar skador blir på hjärta, lever och njurar. Huggormsbett bör behandlas av veterinär och ej förringas.

Om du bor mer otillgängligt till för att kunna ta dig snabbt till veterinär är det en god idé att be din veterinär skriva ut kortison. Kortison lugnar tillfälligt ner förloppet som sker i kroppen vad gäller de allvarligaste komplikationerna för en hund som blivit biten av huggorm.

Dock skall alltid en hund som blivit biten av huggorm skyndsamt till veterinär – även om den fått kortison. Hunden skall helst inte förflytta sig – då sprids giftet fortare, bär hunden till bilen.

Stäng meny